Matbaa

Matbaa sektörü

Matbaacılık Türkiye’de tarihi Osmanlı Devleti zamanlarına kadar uzanmaktadır.  Yusuf Agah Efendi ve İbrahim Mütefferika ilk Türk matbaasını kurmuş bulunmaktadırlar.

Osmanlı Döneminde 1833 yılında ülkede tam 54 adet matbaa bulunmaktadır. 1948 yılı olduğunda bu rakam 509’dur. 1907 yılına uzandığında ise 6000 civarı matbaa mevcuttu.

Günümüzde Matbaacılık

Türk matbaacılığı teknolojiyi yakından izleyerek Avrupa ile aynı orjinallikte ve kalitede ürünler üretilmektedir.

Türkiye kullanılan baskı teknikleri

Baskı yüzeyinin düz tabaka ya da rulo kâğıtdışında, matbaacılıkta kullanılan en temel baskı yöntemleri şu şekildedir;

Tipo Baskı, Ofset Baskı, tifdruk baskı, ve flekso baskı, serigrafi, anagram baskı, hologram, tampon, amerikan cilt baskılarıdır.

Baskı Öncesi Aşamaları

Öncelik olarak basılacak işin veya ürünün tasarımı yapılır. Bu noktada yazıların ve fotoğrafların bilgisayara aktarılması gerekmektedir. Bilgisayara gönderilen görsel öğeler mizanpaj yazılımında bir araya getirilerek baskıya uygun tasarım haline gelir. Bilgisayar yardımıyla yapılan bu işleme masaüstü yayıncılık adıda verilir. Sonrasında, yapılan çalışmanın film çıkışları alınır. Film, baskı için kullanılan kalıbı oluşturmak için kullanılmaktadır. Filmden sonra da  prova alınabilir. Filmden alınan provaya analog prova (Dupont firmasının Cromalin sisteminden dolayı sektörde cromalin, adı ile bilinir) denmektedir. Analog provanın dışında baskıyı taklit eden yazıcılarla dijital prova da alınır.

Baskı Aşaması

Film çıkışları alındıktan itibaren alüminyum plakalarla (kalıp) üzerine tasarımın görüntüsü çıkarılırmaktadır. Kalıp çekme de adı verilen bu iş iki aşamada gerçekleşir: Film kullanarak kontakt baskı yani pozlandırma ve banyo denmektedir. Günümüzde tasarımlar bilgisayardan direkt kalıba alınabilmekte ve  CTP adıyla anılan bu sistem ile film ve montaj işlemleri ortadan kalkmaktadır. Kalıp çekildikten sonra baskıya geçilir.

Baskı sonrasında selefon, lak gibi uygulamalar yapılarak yüzey kaplama (laminasyon) uygulanabilir. Mücellithane makineleri kullanılarak da çok sayfalı ürünlerde katlama, harmanlama, iplik dikiş, tel dikiş gibi işlemler, matbaa terimleri olup kitap ve dergiler için kapak takarak ciltleme gibi, ambalajlar için kalıplı kesim gibi işlemler uygulanabilmektedir.